Välkommen till

Årsmöte 1 mars
med konstlotteri

Är du närvarande vid
årsmötet och vinner,
får du själv välja din vinst

Inbjudan skickas ut via e-post 

Tips om utställningar

Olle Medin – Bibliotekets utställningshall i Lekeberg 21/2 – 20/3

Kathie Pettersson – Kumla biblioteks utställningshall 15/2 – 16/3

Lena Ekman & Ulf Flenberg – Hallsbergs konsthall 8/2 – 4/3

 

© Copyright Konstslingan