Konstslingan 2020
3–4 oktober

Östernärke – Kumla – Hallsberg


P.g.a. covid 19 har det blivit svårt att genomföra deltagande
på 2 platser som vi hoppats skulle vara med.   
Nr4 i foldern – WALTER HOLMSTRÖM  
och Nr 18 – KÅNSTA KVARN
är tyvärr inte med i år.

 

© Copyright Konstslingan