Konstslingan 2022
1–2 oktober
kl 11-17
båda dagarna

Kumla – Hallsberg – Östernärke


Per Johansson kan p.g.a. sjukdom inte ha öppet under KonstslinganHär nedan ser du årets film och kan ladda ner folder med karta


 

© Copyright Konstslingan