Konstslingan 2020
3–4 oktober

Östernärke – Kumla – Hallsberg


                 Se förra årets film inför Konstslingan
Här kommer 2020 års film och nedladdningsbara folder publiceras

© Copyright Konstslingan