Konstslingan 2024
5–6 oktober
kl 11-17
båda dagarna

Kumla – Hallsberg – Östernärke
Här nedan kommer 2024 års folder och film finnas i början av september


 

© Copyright Konstslingan